Bergmark, Åke, & Minas, R. (2016). Decentraliserad välfärd eller medborgerliga rättigheter? Om omfördelning av makt och ansvar mellan stat och kommun. Socialvetenskaplig Tidskrift, 14(2-3). https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.2-3.2587