Forkby, T., & Höjer, S. (2016). Ritual eller strategi – upphandlingar och ramavtal inom den sociala ungdomsvården. Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.2.2578