Andersson, G. (2016). Barndomens placeringar och ungas tillbakablick. Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.2.2575