Agerström, J., Carlsson, R., Ekehammar, B., & Rooth, D.-O. (2016). Svenska arbetsgivares implicita stereotyper av arabiska muslimer och överviktiga. Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2574