Kalonaityte, V., Kawesa, V., & Tedros, A. (2016). Svarta(s) strategier: att hantera rasism och diskriminering som svart svensk. Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2573