Vist, G. (2016). Rasisme og diskriminering: komplekse begrep med mange innhold. Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2571