Hübinette, T., & Tigervall, C. (2016). Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar. Om betydelsen av ett icke-vitt utseende i den svenska vardagen. Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2569