Carlsson, N. (2016). En »dålig« flicka. Könskonstruktioner i berättelser om sexuella övergrepp. Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2567