Sahlin, I., & Machado, N. (2016). Diskriminering och exkludering. En introduktion. Socialvetenskaplig Tidskrift, 15(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2565