Bergmark, A., & Lundström, T. (2015). Socialstyrelsen, dronten och den evidensbaserade praktiken. Socialvetenskaplig Tidskrift, 18(3). https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.3.2514