Ponnert, L., & Svensson, K. (2015). När förpackade idéer möter organisatoriska villkor. Socialvetenskaplig Tidskrift, 18(3). https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.3.2510