Carlbom, A., Hedina, U.-C., & Månsson, S.-A. (2016). Religion och social förändring. En introduktion. Socialvetenskaplig Tidskrift, 16(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.3-4.2498