Pettersson, T. (2016). Religion och samhällspraktik. En jämförande analys av det sekulariserade Sverige. Socialvetenskaplig Tidskrift, 16(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.3-4.2497