Carlbom, A. (2016). Oförutsedda konsekvenser av dialog med självutnämnda muslimska ledare. Socialvetenskaplig Tidskrift, 16(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.3-4.2496