Hagevi, M. (2016). Efter sekulariseringen: förändrade religiösa värden mellan generationer. Socialvetenskaplig Tidskrift, 16(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.3-4.2495