Dencik, L. (2016). Diasporans dialektik: Om konsten att vara judisk i den svenska moderniteten. Socialvetenskaplig Tidskrift, 16(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.3-4.2494