Sallnäs, M., Wiklund, S., & Lagerlöf, H. (2016). Social barnavård ur ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska och materiella resurser, psykisk hälsa och tillgång till socialt stöd för ungdomar i familjehem och vid institutioner. Socialvetenskaplig Tidskrift, 17(1). https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.1.2489