Topor, A. (2016). Medikaliseringen av det psykosociala fältet. Om en kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS. Socialvetenskaplig Tidskrift, 17(1). https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.1.2487