Sallnäs, M., Wiklund, S., & Lagerlöf, H. (2016). Samhällsvårdade barn, gate-keeping och forskning. Socialvetenskaplig Tidskrift, 17(2), 116–133. https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.2.2483