Andersson, K. (2016). Valfrihet och mångfald – ett dilemma för hemtjänsten. Socialvetenskaplig Tidskrift, 17(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2010.17.3-4.2479