Dellgran, P., & Höjer, S. (2016). Nya trender och gamla mönster. Doktorsavhandlingarna i socialt arbete 1980-2009. Socialvetenskaplig Tidskrift, 18(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.2.2469