Jeppsson Grassman, E., Holme, L., Taghizadeh Larsson, A., & Whitaker, A. (2016). Ett långt liv med särskilda förtecken: Livslopp och åldrande hos människor med funktionsnedsättningar. Socialvetenskaplig Tidskrift, 18(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.2.2467