Dunér, A., & Olin, E. (2016). En begynnande professionalisering? Om gränsarbete och kompetenskrav inom funktionshinderverksamhet och äldreomsorg. Socialvetenskaplig Tidskrift, 18(4). https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.4.2461