Stranz, H., & Wiklund, S. (2016). Oskälig levnadsnivå? En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag. Socialvetenskaplig Tidskrift, 19(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2012.19.2.2452