Righard, E. (2016). Internationellt socialt arbete – Definitioner och perspektivval i historisk belysning. Socialvetenskaplig Tidskrift, 20(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2013.20.2.2437