Lundström, T., & Shanks, E. (2016). Hård yta men mjukt innanmäte. Om hur chefer inom den sociala barnavården översätter evidensbaserat socialt arbete till lokal praktik. Socialvetenskaplig Tidskrift, 20(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2013.20.2.2436