Johansson, M., & Bergman, A.-S. (2016). Mirakel inom äldreomsorgen? – idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i praktiken. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(1). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.1.2425