Enbom, J., Sjöström, S., & Öhman, A. (2016). Institutionella villkor för mediehantering – en jämförande kartläggning mellan socialtjänst, skola och polis. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.2.2419