Eriksson, L., Sager, M., Staland-Nyman, C., & Hensing, G. (2016). Expertis, sjukskrivning och mötet mellan normal och post-normal vetenskap. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.2.2418