Szebehely, M. (2016). Utblick: Jämlikhet och individanpassning – ett realistiskt ideal för den svenska äldreomsorgen?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2414