Brodin, H., & Matisson, T. (2016). Lägst ned på skalan? Hälso- och sjukvårdens bemötande av äldre kvinnor som migrerat till Sverige. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2411