Norberg, P. (2016). Hem eller vårdplats – hur behandlas personer med omsorgsbehov i hyreslagstiftningen?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2410