Ryrstedt, E. (2016). Får jag inte bestämma något själv? En studie av kvarstående beslutanderätt hos dementa äldre. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2409