Katzin, M. (2016). Valfrihet istället för jämlikhet – förändrade målsättningar för äldreomsorgspolitiken?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2408