Hedlund, D. (2016). Vardagens kontraktualisering Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2407