Harnett, T., & Jönson, H. (2016). Sill och potatis till den ena och entrecote till den andra? Individanpassning och likvärdighet på särskilda boenden för äldre. Socialvetenskaplig Tidskrift, 21(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2405