Dellgran, P., & Höjer, S. (2018). Varfo?r forskarutbildning? Motiv, aspirationer och drivkrafter bland disputerade sjuksko?terskor, la?rare och socionomer. Socialvetenskaplig Tidskrift, 24(2). https://doi.org/10.3384/SVT.2017.24.2.2394