Lundberg, S. (2018). Akademiskt och professionellt skrivande inom socionomutbildningen. Socialvetenskaplig Tidskrift, 24(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2017.24.3-4.2393