Skillmark, M. (2018). Riskbedömningens logiker i arbetet med mäns våld mot kvinnor. Socialvetenskaplig Tidskrift, 24(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2017.24.3-4.2385