Falkenström, H., & Hjärpe, T. (2018). Dokumentation och känslor: Socialsekreterares pappers- och känsloarbete. Socialvetenskaplig Tidskrift, 24(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2017.24.3-4.2384