Øverlien, C. (2018). Våld mellan ungdomar i nära relationer: Digitala medier och utövande av kontroll. Socialvetenskaplig Tidskrift, 25(1), 67–85. https://doi.org/10.3384/SVT.2018.25.1.2382