Gunnarsson, E., & Karlsson, L.-B. (2019). ”Vi möter de ofrivilliga” – socialsekreterare om äldre personer med missbruksproblem. Socialvetenskaplig Tidskrift, 25(2), 141–157. https://doi.org/10.3384/SVT.2018.25.2.2375