Backlund, Åsa, Lundström, T., & Thorén, K. (2019). Institutioner för ensamkommande barn: Hur kan man förstå en snabbt expanderande och turbulent vård- och omsorgsmarknad?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 25(3-4), 211–229. https://doi.org/10.3384/SVT.2018.25.3-4.2364