Ponnert, L. (2019). Tvångsvård eller frivillig placering? Socialsekreterares resonemang om barns placering när en förälder utövat dödligt våld. Socialvetenskaplig Tidskrift, 25(3-4), 191–210. https://doi.org/10.3384/SVT.2018.25.3-4.2363