Topor, A., Denhov, A., & Bülow, P. (2019). Socialt arbete och människor med psykiska problem – en introduktion. Socialvetenskaplig Tidskrift, 26(1), 5–18. https://doi.org/10.3384/SVT.2019.26.1.2358