Ulmestig, R., & Panican, A. (2016). Socialt medborgarskap och möjligheten till ett självständigt liv – ekonomiskt bistånd för kvinnor som har lämnat en våldsam partner. Socialvetenskaplig Tidskrift, 22(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2015.22.3-4.2344