Gunnarsson, D. (2017). (O)bekväm (o)vetskap Om bekvämlighetszoner under de guidade visningarna av en moské?. Socialvetenskaplig Tidskrift, 23(3-4). https://doi.org/10.3384/SVT.2016.23.3-4.2321