(1)
Brauer, J. Ny Bok: Salmonsson, Göran & Spross, Linn (2021): Försörjningens förändrade Former: Lönearbete Och fattigvård under 1800-Talet. Lund: Arkiv förlag. SVT 2024, 30, 785-788.