(1)
Zoric, S.; Järkestig Berggren, U.; Söderqvist Forkby, Åsa. Samtidig Psykisk ohälsa Och Missbruk: – En tvåenighet Som Strukturerar Vardagen. SVT 2024, 30, 759-778.