(1)
Sundbäck, L. Ny Avhandling: Om Interna gränser för hemlösa EU-Migranter Och Den Norska välfärdsstaten. : Turid Misje (2023) Social work(ers) and Homeless EU Migrants: Welfare Bordering in Norway. Diss. VID Specialized University. SVT 2024, 30, 779-784.